لثه های بزرگ

برای لثه هایی که بزرگتر از حد معمول می باشند و موقع لبخند خیلی به چشم می آیند چه باید کرد؟

این افراد معمولا دارای دندان های کوتاه تری نسبت به بقیه هستند، معمولا دندانپزشکان قبل از انجام کامپوزیت و لمینیت، لیفت لثه را برای این افراد انجام می دهند تا بتوانند در زمان کامپوزیت و لمینیت دندان های بلندتر و با اندازه مناسب تری برای این افراد در نظر بگیرند.

لثه های بزرگ